Zásady ochrany osobních údajů

Domů  / Kontakt / Zásady ochrany osobních údajů

S jakými Vašimi daty pracujeme:

Abychom vás mohli kontaktovat a spojit se ohledně Vašich dotazů a poptávek na naše služby, semináře a školení. Na tomto webu máme umístěný kontaktní formulář. Údaje, které do něj vypíšete, resp. pošlete mailem budeme zpracovávat tak, abychom Vám mohli na Vaše dotazy a přání odpovědět.

Pokud budeme nadále spolupracovat, budeme zpracovávat Vaše jméno, kontaktní údaje (e-mail, telefon), vaše podnikatelské údaje a případně data, která nám předáte, abychom Vám mohli poskytnout své služby.

Pokud se na spolupráci nedomluvíme, vaše údaje vymažeme do 1 měsíce. Pokud se na spolupráci domluvíme, Vaše data budeme zpracovávat 10 let od ukončení naší spolupráce. Veškerá tato práce s daty je možná díky tzv. nařízení GDPR (jednání o smlouvě a plnění smlouvy).

Nemáme další zpracovatele, kteří by k vaším datům měli přístup, znamená to, že nikdo není informován, že poskytujeme služby vám, ani samotný obsah poskytovaných služeb.

Vaše osobní údaje neprofiluji, nepředávám třetím osobám, ani nepředávám mimo Evropskou unii.

Nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) vám dává spoustu práv.

Kdokoli zjistí nebo se domnívá, že zpracováváme vaše údaje v rozporu s ochranou soukromého a

osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

  • nás požádat o vysvětlení, pokud jste přesvědčení, že s osobními údaji nepracujeme tak, jak bychom měli
  • chtít informace, jaké osobní údaje zpracovávám, vyžádat si přístup k osobním údajům, nechat je aktualizovat nebo opravit, chtít omezení zpracování, kopii osobních údajů
  • požádat o vysvětlení nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud
  • požádat nás, abychom odstranili osobní údaje, resp. napravili nežádoucí vzniklý stav